1 - FORM - Başvuru Formu -
 
2 - YÖNETMELİK - Asansör Yönetmeliği -
 
3 - KONTROL KRİTERLERİ - Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Kriterleri -
 
4 - KONTROL KRİTERLERİ - Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Kriterleri -
 
5 - FORM - Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Formu -
 
6 - YÖNETMELİK - Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği -
 
7 - AKM Teknik - Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi -
 
8 - Kalite Politikası
 
9 - İtiraz ve Şikayet Değerlendirme